Karin Brouwers
Sabine de Bethune
Cindy Franssen
Brigitte Grouwels
Joris Poschet
Steven Vanackere
Peter Van Rompuy
Johan Verstreken
2005-2006

CD&V@WORK NOORD-ZUID dialoog

07-07-2006

Democratie en goed bestuur zijn een voorwaarde voor politieke, sociale en economische ontwikkeling. Vertegenwoordigers van Awepa, de Konrad Adenauer Stiftung, Advocaten zonder Grenzen en de Belgische Techische Coöperatie gaven hun ervaringen weer over projecten terzake tijdens een druk bijgewoonde rondetafel

Colloquium Senaat "Microfinanciering"

18-05-2006

Op donderdag 18 mei vond in de Senaat op initiatief van Sabine de Bethune een colloquium plaats over het thema “microfinanciering”. Dit zeer druk bijgewoonde colloquium sluit de activiteiten af van het Internationaal Jaar van de Microkredieten voor België.

Lees hier het persbericht.

Lees hier de resolutie.

Energie-conferentie in het Vlaams Parlement

29-04-2006

Onder het voorzitterschap van senator Etienne Schouppe werd er over de producenten en de distributeurs van energie gedebatteerd en werd de situatie van de energieverbruikers besproken. Jan Steverlyck belichtte heden en toekomst van de electriciteits- en aardgasmarkt in ons land Colloquium.

Afrika Mailaria Dag

25-04-2006

Op voorstel van senatrice Sabine de Bethune organiseerde de Senaat een colloquium over malaria. Dat vond plaats op 25 april, Afrika Malaria Dag. Op deze dag spreekt de internationale gemeenschap elk jaar haar solidariteit uit met landen die te kampen hebben met deze vreselijke ziekte.

Lees meer.

Klik door voor meer info over malaria.

Eerste Hulp Bij Feministen

17-02-2006

Er schuilt een feministe in iedereen. En om dit te bewijzen haalde RoSa (het documentatiecentrum voor Gelijke Kansen en vrouwenstudies) de feministe in enkele bekende vlamingen naar boven. Sabine de Bethune was één van de Bekende Feministen en ging op stap met haar koffertje Eerste Hulp Bij Feministen naar het Don Boscocollege in Kortrijk en nam Feministische Intelligentietests af van de scholieren.

Doe zelf de test

Sabine de Bethune: De vrede heeft de vrouwen nodig

27-12-2005

Lees hier het opiniestuk in 'De Tijd'

Eén en al engagement

07-06-2006

Bij het op gang trekken van de CD&V-eindejaarscampagne:
"Eén en al engagement voor 2006" mocht fractievoorzitster Sabine de Bethune het woord voeren voor de senaatsfractie.

Vandaag stelde senator Hugo Vandenberghe in een plenaire zitting van de Senaat de grote wet-Franchimont voor. Het is een ingrijpende wijziging van het strafprocesrecht, waaraan jaren gewerkt werd.

Lees hier de tussenkomst van senator Hugo Vandenberghe.

Bezoek aan project btc, Soa, Yaounde, Kameroen

17-11-2005

Na de malariaconferentie in Yaounde, Kameroen, bezoekt Sabine de Bethune een project van de Belgische technische coöperatie in Soa, even buiten Yaoude, onder leiding van Sven Huyssen, de regionale btc-verantwoordelijke. Dit zuiveringsstation moet de hele gemeente Soa van gefilterd stromend water voorzien.

Steun aan Iraans verzet

07-11-2005

Erika Thijs steunt het Iraans verzet. Op een manifestatie in Brussel van het Iraanse verzet herhaalde Erika Thijs haar vraag aan de minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, om de belangrijkste anti-fundamentalistische verzetsgroep van Iran, “People’s Mojahedin”, van de zwarte lijst te halen.

Voorstelling boek Wouter Beke

29-09-2005

Op 29 september 2005 werd het boek "De ziel van een zuil" van Wouter Beke voorgesteld.

Armoede moet de wereld uit!

15-09-2005

Op 15 en 16 september waren alle CD&V- fracties samen in Aalst. Bij die gelegenheid heeft CD&V een symbolische actie gehouden bij het beeld van Priester Daens. Dit kaderde in de internationale “White Band”-actie, een initiatief dat over de ganse wereld bekende locaties of beelden bekleedt met een witte band die symbool staat voor de wereldwijde strijd tegen armoede. Hiermee benadrukte CD&V haar standpunt inzake de Millenniumdoelstellingen op het ogenblik dat premier Verhofstadt zijn toespraak hield op de Millennium+5 Top in New York.

Fractieuitstap

06-09-2005

De fractieuitstap ging dit jaar richting Bornem met een ontvangst door de burgemeester op het gemeentehuis en een bezoekje aan de Sint-Bernardusabdij. Na de lunch was er een prachtige "Stille waters" gids-fietstocht vanuit Weert, langs de Schelde-oevers richting Sint-Amands.

Ontvangst voormalig Canadees minister David Kilgour

13-07-2006

Donderdag 13 juli ontving senatrice Sabine de Bethune een delegatie onder leiding van voormalig Canadees minister David Kilgour, die recent een lijvig rapport heeft geschreven over de orgaanhandel in China. Falun Gong leden worden omwille van hun geloof vervolgd en worden omgebracht om hun organen te verkopen. Een concrete getuigenis van een Chinese vluchtelinge bevestigde deze handel in organen wat overigens door verschillende internationale mensenrechtenorganisaties de laatste maanden aangeklaagd werd.

 

Een sterkere Senaat voor meer democratie

12-07-2006

Elk jaar maakt onze fractie een verslag over haar werkzaamheden in de Senaat. Wij blikken tevreden terug op ons oppositiewerk tijdens het voorbije werkjaar. Wel dringen we aan op een aantal hervormingen om de Senaat te versterken. We willen de Senaat meer haar op de tanden geven en de negatieve spiraal ombuigen.

Lees hier de perstekst

Bestel hier het jaarverslag 

U zal het in september ontvangen

Bezoek Dalaï Lama aan Senaat

01-06-2006

Donderdagochtend 1 juni 2006 was de Dalaï Lama te gast in het Halfrond van de Senaat. Hij heeft er de senatoren en genodigden toegesproken.

Lees hier het persbericht.

Colloquium Senaat "Van aarde tot mens"

02-05-2006

Hoe kunnen we de resultaten van het landbouwkundig onderzoek maximaal aanwenden om op wereldvlak de armoede te verminderen en het leefmilieu te beschermen? Hoe kunnen we de Belgische politieke wereld en publieke opinie bewustmaken van het belang van het internationaal landbouwkundig onderzoek en van de Belgische projecten in dit verband? Sabine de Bethune bracht de conclusies van deze studiedag.

Lees hier de conclusies (PDF).

Bezoek aan de Senaat van de presidente van Liberia

06-03-2006

Samen met de senaatsvoorzitster ontving Sabine de Bethune de presidente van Liberia, mevrouw Ellen JOHNSON-SIRLEAF.

Viering 175 jaar Grondwet in de Senaat

07-02-2006

Voor Sabine de Bethune was de feestzitting naar aanleiding van 175 jaar Belgische Grondwet een bijzondere gebeurtenis. Haar betovergrootvader Félix Béthune maakte 175 jaar geleden deel uit van het Nationaal Congres, het parlement dat deze Grondwet goedkeurde.

Bezoek medewerkers Pax Christi

21-12-2005

Op woensdag 21 december mochten we de sympathieke medewerkers van Pax Christi ontvangen in de Senaat. Senator Mia De Schamphelaere antwoordde op al hun vragen. CD&V senatrices Sabine de Bethune en Erika Thijs waren afgelopen weekend in Lubumbashi (DR Congo).

Erika Thijs en Sabine de Bethune op bezoek in Congo

18-12-2005

Zij maakten deel uit van een delegatie waarnemers die getuigen waren van het referendum dat in Congo werd gehouden rond de nieuwe grondwet. Zij evalueerden het functioneren van de stembureaus en het democratisch karakter van de stemming.

Bezoek van de heer Apollinaire MALU-MALU, Voorzitter van de Congolese Verkiezingscommissie

07-06-2006

Enkele weken voor het referendum over de nieuwe grondwet in RDCongo ontvangt de senaat eerwaarde Malu-Malu, die belast is met de coördinatie van de voorbereiding van referendum en eerste democratische verkiezingen in Congo.

Noord-Zuid dialoog Rondetafel Culturele samenwerking met het Zuiden

14-11-2005

In een volle zaal gaf Walter Zinzen als co-voorzitter van Africalia een toelichting over de culturele samenwerking met het Zuiden door de federale overheid en de heren Jan Leconcte en Jan Vanhee over de samenwerking van Vlaanderen met Zuid-Afrika. Daarna was er een levendig debat.

Voorstelling Wetboek Strafprocesrecht

12-10-2005

Senator Hugo Vandenberghe stelde als commissievoorzitter Justitie het nieuwe wetboek van strafprocesrecht voor, beter bekend als de grote Franchimont-wet. Verdachten én slachtoffers krijgen meer rechten en de parketten worden meer geresponsabiliseerd. Er wordt een nieuwe cultuur gelanceerd bij het gerecht die begrippen invoert als een loyaal strafproces met inachtneming van beginselen als proportionaliteit, subsidiariteit en procesloyauteit.“Rechtszekerheid is de Assepoester van de moderne tijd” aldus Hugo Vandenberghe.

Lees hier de perstekst.

Ontvangst van Adriana Arboleda Betancur

28-09-2005

Enkele CD&V parlementsleden ontvingen een delegatie van Amnesty International en Mevr. Adriana Arboleda Betancur, een Colombiaanse mensenrechtenactiviste. In een gesprek kwam zij steun zoeken voor een correct demobilisatieproces van de paramilitairen en voor het respect voor de mensenrechten in Colombia.

VROUWELIJKE KANDIDATEN GEZOCHT OM POLITIEK OP TE FLEUREN

23-09-2005

Wie zoekt die vindt.

Dat er onvoldoende vrouwelijke kandidaten zijn om deel te nemen aan verkiezingen is een fabeltje dat in stand wordt gehouden om de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de politiek te dwarsbomen. Maar wie niet wil zoeken, zal uiteraard niemand vinden. Daarom start V&M een sensibiliseringscampagne om vrouwen te bewegen zich kandidaat te stellen. Ook de CD&V-senaatsfractie nam deel aan de startactie o.l.v. haar Voorzitster Sabine de Bethune.

Meer informatie

Sabine de Bethune: Menselijk bestuur is meer dan goed bestuur voor het Zuiden

14-09-2005

Vrije tribune 14 september DE TIJD

SCHRIJF IN OP ONZE
E-BRIEF!