Karin Brouwers
Sabine de Bethune
Cindy Franssen
Brigitte Grouwels
Joris Poschet
Steven Vanackere
Peter Van Rompuy
Johan Verstreken
2007-2008

Ontvangst Japanse delegatie

15-07-2008

Hugo Vandenberghe ontving op 15 juli als eerste ondervoorzitter van de Senaat een parlementaire delegatie uit Japan.

 

 

 

Zonnebloemactie in Antwerpen

11-07-2008

In Antwerpen werd op de Vlaamse feestdag een extra kleurrijke actie gehouden door met mensen van verschillende nationaliteiten zonnebloemen uit te delen aan de voorbijgangers. Nahima Lanjri was ťťn van de uitdelers. De boodschap van de actie was: ĒIn Vlaanderen telt iedereen mee!Ē

 

 

Ontmoeting met Berbers

01-07-2008

Pol Van Den Driessche ontving op 1 juli een delegatie Berbers in het parlement. Lees verder

 

 

 

Internationale solidariteit en christendemocratie

09-07-2008

In de aanloop van het partijcongres ,,Klaar voor de wereldíí (27/9) reflecteerde CD&V o.l.v. Sabine de Bethune op 9 juli in de Senaat over de christendemocratische dimensie van internationale solidariteit. Waarom doen we aan ontwikkelingssamenwerking? Hoe kijken wij aan tegenover de globalisering en onze verantwoordelijkheid om de ongelijkheid te bestrijden? Lees verder

Premier dankt senaatsfractie

01-07-2008

Op 1 juli waren alle medewerkers van de senaatsfractie en van de senatoren uitgenodigd bij eerste minister Yves Leterme. De premier wou zo zijn erkentelijkheid extra in de verf zetten voor de manier waarop zij hem tijdens de regeringsonderhandelingen hadden bijgestaan. Die hadden voor een belangrijk deel plaats in de lokalen van de fractie. Bedankt premier! Meer foto's

Ontvangst ambassadeur RoemeniŽ

25-06-2008

Elke Tindemans , voorzitster van de IPU-sectie BelgiŽ-RoemeniŽ, ontving op 25 juni de ambassadeur van RoemeniŽ, Z.E. Ovidiu Dranga. Op de agenda stond het uitzetten van krijtlijnen voor een verdere samenwerking. De ambassadeur benadrukte het belang van een goede dialoog tussen BelgiŽ en RoemeniŽ.

 

ď760 United Nations PlazaĒ

18-06-2008

klik en vergroot

Els Schelfhout woonde op 18 juni ll. een zitting bij van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) in New York. Lees haar verslag

 

 

 

Actie Olifantendracht

23-06-2008

klik en vergroot

Sabine de Bethune en Walter Vandenbossche, fractieleiders Senaat en Brussels Parlement, ontvingen namens CD&V delegaties van FAM (Forum voor Asiel en Migraties) en haar Franstalige tegenhanger CIRE. Zij bepleitten dat de federale regering nu snel met een gedetailleerde omzendbrief zou komen met objectieve criteria om het verblijf van bepaalde groepen vreemdelingen te regulariseren. Een ballon in de vorm van een olifant symboliseerde hun hoop op spoedig uitsluitsel. 

Prins Albert van Monaco in Senaat ontvangen

17-06-2008

klik en vergroot

In het kader van zijn officieel bezoek aan BelgiŽ werd prins Albert van Monaco op 17 juni plechtig ontvangen in het federale parlement. Bij de gastheren was ook senator Hugo Vandenberghe, eerste ondervoorzitter van de Senaat.

 

 

Ontmoeting met Congolese gemeenschap

13-06-2008

klik en vergroot

Op vrijdag 13 juni 2008 organiseerde CD&V Brussel op initiatief van staatssecretaris Brigitte Grouwels, een ontmoeting met de Congolese gemeenschap in BelgiŽ. Naast Sabine de Bethune nam ook Walter Vandenbossche, voorzitter van de Brusselse fractie, deel aan het panel. Bekijk de fotomontage

Thaise minister bezoekt Senaat

09-06-2008

klik en vergroot

Op 9 juni bezocht Noppadon Pattama, minister van Buitenlandse Zaken van Thailand, het Belgische parlement. Miet Smet woonde op uitnodiging van de senaatsvoorzitter de ontmoeting bij.

 

 

UNO-meeting in NY over aids (9-11 juni)

klik en vergroot

Wouter Beke brengt verslag uit.

 

 

 

 

Gezinsdag partij

08-06-2008

klik en vergroot

Senator Els Van Hoof zette als voorzitster van Vrouw & Maatschappij op de CD&V-gezinsdag in Plopsaland alle vaders in de bloemen. Het was niet voor niets vaderdag. Eťn papa werd uitgeloot als Ďsuperpapaí en kreeg een speciaal geschenkje mee naar huis.

 

Parlementaire delegatie terug uit Cambodja (1-6 juni)

klik en vergroot

Pol Van Den Driessche bezocht in het kader van de Interparlementaire Unie (IPU) van 1 tot 6 juni Cambodja. Naast officiŽle ontmoetingen, stonden vooral werkbezoeken aan ontwikkelingsprojecten op de agenda. Lees zijn verslag.

 

 

Kunst in de Senaat

03-06-2008

klik en vergroot

Senator Tony Van Parys opende als voorzitter van de quaestuur een tentoonstelling van kunstenares Natacha Dimovska in het parlement. Lees verder

 

 

 

Politieke ideologieŽn

03-06-2008

klik en vergroot

Op maandagavond 2 juni werd in deBuren in Brussel het nieuwe boek Politieke ideologieŽn voorgesteld. Senator Wouter Beke nam het hoofdstuk christendemocratie voor zijn rekening. Klik door, Herbeluister Wouter op TVLimburg

 

Vredesproces in Colombia

27-05-2008

klik en vergroot

Senator Elke Tindemans en medewerker Karl Verdickt ontmoetten in de Senaat twee personen van COMOSOC, de Colombiaanse coalitie van Sociale Bewegingen, en een vertegenwoordiger van Oxfam Solidariteit. COMOSOC vraagt internationale aandacht voor echte vredesonderhandelingen in Colombia en voor de rol en positie van het maatschappelijke middenveld.   

CD&V-run, 20 km van Brussel

25-05-2008

klik en vergroot

Op zondag 25 mei werd de 20 km van Brussel gelopen. Ook CD&V liep mee. Voor de CD&V-senaatsfractie hebben senator Dirk Claes samen met de medewerkers Linde, An en Brecht de 20 km uitgelopen en ze konden 500 euro doorstorten voor muco-patiŽnten. Proficiat! klik door voor meer foto's

 

Nieuw fonds steunt stamcelonderzoek

22-05-2008

klik en vergroot

Het echtpaar Bart en Tiny Cools bracht fondsen bijeen voor een nieuw universiteitsfonds dat het Leuvense Stamcelinstituut o.l.v. professor Catherine Verfaillie wil steunen. Het werd voorgesteld op 22-05-2008. Peter en meter zijn Kris Peeters en Nahima Lanjri. Lees meer

 

IPU

20-05-2008

klik en vergroot

Van 20 tot 22 mei bezocht een delegatie van het Duitse parlement BelgiŽ. Dit in het kader van de Interparlementaire Unie (IPU). Gastheer was Hugo Vandenberghe, IPU-sectie BelgiŽ-Duitsland. Bekijk de fotomontage

 

 

Oud-senatoren op bezoek

20-05-2008

klik en vergroot

Op 20 mei waren onze oud-senatoren te gast op de fractie. Een gebaar van grote erkentelijkheid voor hun parlementaire inzet in een verder of recent verleden. Gastvrouw en Ėheer waren fractieleidster Sabine de Bethune en Kamervoorzitter Herman Van Rompuy. Bekijk de fotomontage

 

Informatica inzetten tegen terrorisme

12-05-2008

klik en vergroot

In St-Petersburg woonde senator Pol Van Den Driessche, op de foto met de Neva-stroom en de St-Peter- en -Pauluskathedraal op de achtergrond, de internationale conferentie bij waar onderzocht werd hoe de informaticatechnologie kan worden ingezet in de strijd tegen het internationale terrorisme. Lees verder.

Actie tegen moedersterfte

08-05-2008

klik en vergroot

Naar aanleiding van Moederdag organiseerden de Parlementairen voor de Millenniumdoelstellingen op donderdag 8 mei een actie om het probleem van moedersterfte aan te kaarten. Op zaterdag 10 mei vond ďMoedernachtĒ plaats. Een evenement in Gent waar met een voordracht en muziek de stille tragedie van moedersterfte in de wereld bekeken werd. Senator Els Schelfhout nam er het woord. Lees verder, Lees ook de voordracht

Belgische delegatie in Congo en Burundi

20-04-2008

klik en vergroot

Van 20 tot 27 april reisde senator Els Schelfhout mee met de Belgische delegatie van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht naar Congo en Burundi. Bekijk meer foto's. Lees haar verslag

 

 

Wereldassemblee Interparlementaire Unie

11-04-2008

Van 11 tot 18 april kwam in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad de 118de assemblee bijeen van de Interparlementaire Unie (IPU). Sabine de Bethune leidde de Belgische delegatie. Bekijk de foto's

Lees het verslag

 

Ontvangst Roemeense delegatie

09-04-2008

Senator Elke Tindemans ontving als voorzitster van de Interparlementaire Unie sectie RoemeniŽ de voorzitter van de Roemeense Senaat en een 8-tal collega-senatoren.

 

 

Eedaflegging Els Van Hoof

22-03-2008

Els Van Hoof legde op paaszaterdag 22 maart de eed af als CD&V-senator in opvolging van Etienne Schouppe die staatssecretaris werd in de regering Leterme. Lees meer

 

 

Staatssecretaris - Voorzitter

20-03-2008

Etienne Schouppe werd op 20 maart benoemd tot staatssecretaris bevoegd voor mobiliteit. Wouter Beke, ondervoorzitter, volgt hem tijdelijk op aan het hoofd van de partij in afwachting van de voorzittersverkiezingen die over enkele weken plaatsvinden.

 

Deelnamecongres Leterme I

19-03-2008

klik en vergroot

CD&V kreeg op woensdagavond 19 maart de goedkeuring van haar ledencongres voor deelname aan de regering Leterme I. Sabine de Bethune nam voor de senaatsfractie het woord. Lees haar tussenkomst

 

 

Meer vrouwen in de regering

14-03-2008

klik en vergroot

Met een ludieke actie, roept vrouw en maatschappij op om meer kleur te brengen op het politieke strijdtoneel. In de huidige interimregering zetelen slechts 20% vrouwen. BelgiŽ loopt hiermee achter op haar buurlanden. lees meer

 

 

CD&V@work

12-03-2008

klik en vergroot

CD&V@work Noord-Zuid dialoog organiseerde een rondetafel rond vrouwen en gezondheid: seksuele en reproductieve rechten in Noord en Zuid. Els Schelfhout leidde de uiteenzettingen in en Sabine de Bethune modereerde het debat achteraf. lees meer

 

VN-commissie Status van de vrouw

07-03-2008

klik en vergroot

VN-evenement in New York n.a.v. de Internationale Vrouwendag. Sabine de Bethune pleitte er voor meer politieke wil om te investeren in gendergelijkheid. bekijk het filmpje

bekijk de VN-website

lees meer

Tsjechische delegatie

06-03-2008

klik en vergroot

Senator Wouter Beke ontving als voorzitter van de commissie Economie en FinanciŽn een delegatie van de Tsjechische Senaat. Ze hadden het onder andere over energie

 

 

60 jaar vrouwenstemrecht

06-03-2008

klik en vergroot

De commissie Kunst in de Senaat lanceerde in aanwezigheid van senator Miet Smet een fotowedstrijd rond 60 jaar kiesrecht voor vrouwen.

klik door voor meer informatie

beluister Miet Smet ook op Radio 1 over meer vrouwen in de regering

 

Wetsvoorstel communautair akkoord

04-03-2008

klik en vergroot

Hugo Vandenberghe ondertekende namens CD&V de drie wetsvoorstellen die in de Senaat worden ingediend als invulling van het eerste pakket maatregelen van de staatshervorming.

 

 

Steun aan Koerdische volk

27-02-2008

klik en vergroot

Op een persconferentie in het Europees Parlement drukte senator Elke Tindemans haar steun uit voor een vreedzame oplossing tussen Turkije en de Koerden.

 

 

Receptie Interparlementaire Unie

26-02-2008

klik en vergroot

De Belgische groep van de Interparlementaire Unie (I.P.U.) organiseerde een 'meet and greet' voor de parlementairen en de ambassadeurs van alle landen waarmee het Belgische parlement een bilaterale sectie heeft opgericht. Senatrice Sabine de Bethune leidde als voorzitster van de I.P.U. de receptie in. Gastheer was Kamervoorzitter Herman Van Rompuy. Lees meer

Tijd te koop?!

22-02-2008

klik en vergroot

Op 22 februari hield Vrouw & Maatschappij onder leiding van voorzitster Els Van Hoof bij de start van de ministerraad een ludieke actie. Samen met enkele CD&V-parlementairen werd het huidige systeem van dienstencheques in de kijker geplaatst. Van onze fractie namen senatrices Sabine de Bethune en Elke Tindemans deel aan de actie. Lees meer

Elke Tindemans in Rome

15-02-2008

klik en vergroot

Op 15 februari 2008 kwam in Rome de Commissie ter bevordering van de levenskwaliteit, Uitwisselingen tussen volkeren en Cultuur van de EMPA samen. Elke Tindemans volgde de vergadering voor BelgiŽ en wisselde van gedachten met de Marokkaanse en Tunesische delegatie. Lees meer

 

Eretekens

14-02-2008

klik en vergroot

Hugo Vandenberghe ontving op 14 februari in de Senaat uit handen van Senaatsvoorzitter Armand Dedecker het ereteken van Grootofficier in de Leopoldsorde. Luc Van den Brande werd benoemd in de graad van Grootkruis in de Orde van Leopold II.

 

Comitť der regio's

06-02-2008

klik en vergroot

Gemeenschapssenator Luc Van den Brande werd verkozen tot nieuwe voorzitter van het Comitť der Regio's. Deze instelling verdedigt de belangen van de regio's bij de EU.
Lees verder

 

Bulgaarse weeshuizen

31-01-2008

klik en vergroot

Op 31 januari keurde de Senaat met spoed een resolutie goed over de schrijnende toestand van kinderen in de Bulgaarse weeshuizen en gehandicapteninstellingen.

Lees verder

 

Bezoek aan Congo

21-01-2008

klik en vergroot

Sabine de Bethune nam samen met een parlementaire delegatie deel aan een officiŽle missie van de minister van Ontwikkelingssamenwerking aan Congo, Rwanda en Uganda. Zij legden werkbezoeken af, bezochten projecten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en ontmoetten ministers en parlementsleden uit deze landen.

Lees haar reisverslag.

Beluister Sabine de Bethune op Radio 1.

Bezoek aan SloveniŽ

21-01-2008

klik en vergroot

De senatoren Nahima Lanjri en Wouter Beke vertegenwoordigden ons land in Ljubljana (SloveniŽ) op de vergadering van voorzitters van commissies bevoegd voor energie- en milieuaangelegenheden.

 

 

 

klik en vergroot

Op woensdag 16 januari organiseerde het adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen van de Senaat een hoorzitting over verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van Congo. Senator Miet Smet diende hierover een voorstel van resolutie in. Een van de getuigenissen kwam van mevrouw Christine De Schryver (foto) van het Gesellschaft fŁr technische Zusammenarbeit.

Lees verder

CD&V-nieuwjaarsreceptie: warm en sociaal

19-01-2008

klik en vergroot

Senator Etienne Schouppe bracht zijn maidenspeech als voorzitter ad interim van de partij tijdens de nieuwjaarsreceptie.

lees hier de speech

bekijk de foto's

 

 

Octopusoverleg van start in de Senaat

klik en vergroot

Op dinsdag 15 januari startte onder grote persbelangstelling het Octopusoverleg in de Senaat. Vicepremier Yves Leterme zit het overleg voor.  Verder volgen Etienne Schouppe en Herman Van Rompuy voor CD&V de onderhandelingen.  

Lees de toespraak van Yves Leterme

Bespreking verklaring interimregering

klik en vergroot

Een dag na de Kamer van Volksvertegenwoordigers, op 24 december, heeft de Senaat gedebatteerd over de verklaring van de interimregering.

Lees de tussenkomsten van de CD&V-senatoren in dit debat

 

 

 

Eedaflegging Pol Van Den Driessche

klik en vergroot

Op 21 december legde Pol Van Den Driessche zijn eed af als senator als opvolger van Yves Leterme

 

 

 

 

 

 

Etienne Schouppe interim voorzitter CD&V

klik en vergroot

Op 20 december werd Etienne Schouppe aangeduid als interim voorzitter van CD&V in opvolging van Jo Vandeurzen die minister is van Justitie in de nieuwe regering.

 

 

 

 

klik en vergroot

CD&V vroeg donderdagavond 20 december de goedkeuring aan haar leden voor de deelname aan de interimregering. Sabine de Bethune was voorzitster van het congres. Het ledencongres stemde volmondig in met een deelname aan de interimregering

 

 

De vredesbeweging: verleden en toekomst

klik en vergroot

Op initiatief van senatrice Sabine de Bethune heeft CD&V@work Noord Zuid opnieuw de draad opgenomen met haar bijeenkomsten rond een ontwikkelingsthema. Met grote belangstelling luisterden de deelnemers naar het boeiend gesprek tussen Etienne De Jonghe en Katlijn Malfliet over de rol van de vredesbeweging in het verleden en de toekomst.

klik en vergroot

De senaatscommissie keurde op 14 november (Werelddiabetesdag) een resolutie over diabetes goed. Gewezen stervoetballer Pšr Zetterberg kwam naar de Senaat om te getuigen over zijn ervaringen als diabetespatiŽnt.
Lees verder

 

 

 

 

klik en vergroot

Op 12 november stelde markant, tijdens een conferentie in de Senaat, haar prioriteitennota voor over de thema's: sociaal statuut van de zelfstandige, echtscheidingsbemiddeling, dienstencheques, genderbewust ontwikkelingsbeleid. Sabine de Bethune nam deel aan het debat als vast panellid.

 

klik en vergroot

Op 29 en 30 oktober vond in Rome een Commissievergadering van de Euromediterrane Parlementaire Assemblee (EMPA) plaats. Elke Tindemans woonde, als kersvers afgevaardigde voor de Belgische Senaat, deze 2-daagse vergaderingen bij. Zij maakt deel uit van de Commissie bevordering van de levenskwaliteit, menselijke betrekkingen en cultuur.

klik en vergroot

Op zaterdag 20 oktober opende Sabine de Bethune een internationale conferentie rond vrouwen, vrede en veiligheid en resolutie 1325 van de VN-veiligheidsraad te Ieper.

 

 

Els Schelfhout in Nairobi

klik en vergroot

Els Schelfhout vertegenwoordigde eind september in Nairobi (Kenia) de Belgische Senaat tijdens het AWEPA-seminarie over economische en landbouwkundige ontwikkeling in Oost-Afrika en het gebied van de Grote Meren.

lees haar verslag

 

 

Dirk Claes in Kosovo

klik en vergroot

Senator Dirk Claes bracht eind  september een bezoek aan Kosovo. Hij was als enige politicus aanwezig bij deze militaire missie en wilde de politieke situatie en de activiteiten en levenscondities van de Belgische militairen in Kosovo leren kennen.

Lees zijn verslag

 

 

Elke Tindemans in Kazachstan

klik en vergroot

Op zaterdag 18 augustus werden in Kazachstan verkiezingen gehouden. Een Belgische delegatie parlementairen was aanwezig en keek toe op het het verloop van de verkiezingsactiviteiten. CD&V-senatrice Elke Tindemans maakte in opdracht van de OVSE deel uit van de delegatie

 

 

 

 

SCHRIJF IN OP ONZE
E-BRIEF!