Karin Brouwers
Sabine de Bethune
Cindy Franssen
Brigitte Grouwels
Joris Poschet
Steven Vanackere
Peter Van Rompuy
Johan Verstreken
Senator
Steven Vanackere
Wetsvoorstellen
december 2015

Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)
(10-12-2015)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen
Donwload (PDF)
juli 2015

Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (6-220)
(02-07-2015)
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet teneinde de burgerlijke bedieningen open te stellen voor eenieder die op rechtmatige wijze in ons land is gevestigd
Donwload (PDF)
april 2015

Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geďntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)
(23-04-2015)
Donwload (PDF)
januari 2015

Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit (6-146)
(15-01-2015)
Donwload (PDF)
december 2014

Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (6-141)
(18-12-2014)
Donwload (PDF)

Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)
(07-12-2014)
Donwload (PDF)

Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)
(03-12-2014)
Donwload (PDF)
november 2014

Voorstel tot wijziging van artikel 79 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (6-108)
(05-11-2014)
Donwload (PDF)

Voorstel tot wijziging van de artikelen 19, 21, 25 en 66 van het reglement van de Senaat, om het systeem van de vaste plaatsvervangers op te heffen (6-107)
(05-11-2014)
Donwload (PDF)

Voorstel tot wijziging van artikel 19 van het reglement van de Senaat, wat de samenstelling van de commissies betreft (6-106)
(05-11-2014)
Donwload (PDF)
september 2014

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water (6-14)
(15-09-2014)
Donwload (PDF)
Terug naar de homepagina van de senator
SCHRIJF IN OP ONZE
E-BRIEF!