Karin Brouwers
Sabine de Bethune
Cindy Franssen
Brigitte Grouwels
Joris Poschet
Steven Vanackere
Peter Van Rompuy
Johan Verstreken
2010-2011

Te gek?!

12-07-2011

Vandaag ging in Brussel “Te Gek!? Tour de France” van start, een actie die wil bijdragen tot een correcte beeldvorming van psychisch zieken. O.a. Wouter Beke fietste de eerste dag een gedeelte van de tocht mee richting Saint Rémy de Provence, Z-Frankrijk. Lees verder

Alliance Agricongo

30-06-2011

Overheden erkennen familiale landbouw in Congo nog veel te weinig als motor voor duurzame ontwikkeling. De nieuwe Alliantie Agricongo wil daarin verandering brengen, zo bleek vandaag tijdens een conferentie in de Senaat, voorgezeten door Sabine de Bethune, voorzitster Triasngo en haar collega-senatrice Marie Arena. Lees verder

Ontvangst oud-senatoren

22-06-2011

Vandaag hadden we onze oud-senatoren te gast. Sabine de Bethune heette hen welkom en schetste het opvallendste wetgevende werk van de fractie in dit werkjaar. Wouter Beke ging in op de algemene politieke situatie. 

Aarzelend wenkt de nacht

15-06-2011

Rik Torfs zit nooit om een mening verlegen. Onder meer zijn vele columns en opiniestukken zijn daarvan een sprekend bewijs. In ”Aarzelend wenkt de nacht’’, bundelt hij nu een aantal van die pennenvruchten die hij tussen 2008 en vandaag publiceerde in De Standaard. Lees verder

Seminarie vrouwelijke genitale verminking

15-06-2011

De parlementairen voor Milleniumdoelstellingen organiseerden onder voorzitterschap van senatrice Sabine de Bethune en volksvertegenwoordigster Karine Lalieux een seminarie over vrouwelijke genitale verminking. Focus lag op de rol die parlementairen wereldwijd kunnen spelen bij de bestrijding van genitale verminking. UNFPA Europe

Ontvangst dr. Denis Mukwege

26-05-2011

De werkgroep parlementairen voor millenniumdoelstellingen ontving o.l.v. Sabine de Bethune vandaag dr. Denis Mukwege, directeur en hoofdgynaecoloog van het Panzi-ziekenhuis in Oost-Congo. Hij kreeg eerder deze week de Koning Boudewijnprijs voor zijn jarenlange inzet voor verkrachtingsslachtoffers. Lees verder

Rondetafel gezondheidszorg

10-05-2011

Het Actieplatform Gezondheid en Solidariteit organiseerde in het federale parlement een rondetafel over het universeel recht op gezondheid en gezondheidszorg. Tevens stelde het haar manifest voor. Sabine de Bethune nam deel aan het paneldebat. Lees verder

Alle facetten zien

08-05-2011

In “Christendemocratie van de toekomst” worden de uitgangspunten van CD&V vertaald in een eigentijds verhaal. De Zevende Dag (VRT) stond er vandaag bij stil met mede-auteur Rik Torfs en zijn collega-senator Peter Van Rompuy. Lees verder, herbekijk

Christendemocratie van de toekomst

02-05-2011

Rik Torfs en Inge Vervotte vertaalden onze christendemocratische uitgangspunten in een eigentijds verhaal. Onder de titel “De christendemocratie van de toekomst” publiceerden ze zopas hun tekst. Lees verder

Nieuwe fractie-brochure

28-04-2011

Een nieuwe handige voorstellings- brochure van onze senatoren rolde van de persen. Bestel uw gratis exemplaar of bekijk de digitale versie

Congres seksueel misbruik

01-04-2011

Van 31 maart t.e.m. 2 april had aan de K.U. Leuven en in het Huis der Parlementsleden te Brussel een congres plaats over seksueel misbruik in maatschappij en Kerk. Rik Torfs was een van de gastsprekers en modereerde het politiek debat. download de congresmap

Geen excuus, stem Truus

31-03-2011

Vrouw & Maatschappij o.l.v. Els Van Hoof voerde in het federale parlement actie om nogmaals het wetsvoorstel over een quotum van een derde vrouwen in de raad van bestuur van overheidsbedrijven en beursgenoteerde ondernemingen de nodige kracht bij te zetten. Voor onze fractie namen Sabine de Bethune en Cindy Franssen aan de actie deel. Herbekijk Villa PoliticaLees verder

Ondervoorzitter CD&V

16-03-2011

Cindy Franssen werd op voordracht van het politiek bestuur gisterenavond door de Algemene Vergadering van CD&V benoemd tot ondervoorzitter van de partij. Ook Griet Smaers, Vlaams parlementslid, werd tot ondervoorzitter benoemd. Ludwig Caluwé, leider van onze fractie in het Vlaams parlement en voormalig gemeenschapssenator, werd benoemd tot politiek secretaris van de partij. Lees verder

Parlementaire missie Benin

13-03-2011

Op zondag 13 maart had de eerste ronde plaats van de presidentsverkiezingen in Benin. Awepa, vereniging van Europese parlementsleden die zich inzetten voor Afrika, stuurde o.l.v. senatrice Sabine de Bethune, een parlementaire missie die toezag op het eerlijke verloop ervan. Lees verder

Koninklijk onderhandelaar

02-03-2011

De Koning heeft Wouter Beke vandaag belast met de opdracht van koninklijk onderhandelaar. Hij heeft hem gevraagd het terrein voor te bereiden om te kunnen komen tot een communautair akkoord. Lees verder, herbekijk de persconferentie

100 uitzonderlijke vrouwen gehuldigd

02-03-2011

N.a.v. de honderdste verjaardag van de Internationale Vrouwendag op 8 maart zette minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet in aanwezigheid van prinses Mathilde vandaag in de Senaat "100 uitzonderlijke vrouwen" in de bloemetjes. Onder hen Sabine de Bethune, minister Inge Vervotte en de oud-leden van onze fractie Minister van Staat Miet Smet en professor Bea Cantillon. Lees verder, herbekijk het VRT-verslag

Digitale Week 2011

25-02-2011

Cindy Franssen organiseerde samen met collega-Senator Olga Zrihen, LINC vzw en Technofutur TIC een colloquium over de digitale kloof. Samen met 125 enthousiaste mensen uit het werkveld werd er ingezoomd op een aantal actuele aspecten van deze problematiek. Lees meer

Limburgse scholieren op bezoek

23-02-2011

De leerlingen van het Don Boscocollege in Hechtel-Eksel, KTA 3 Hotelschool in Hasselt en het Technisch Instituut Sint-Michiel uit Bree waren in de Senaat te gast voor een studiedag over vooroordelen. Met Wouter Beke en enkele andere Limburgse senatoren kruisten ze de degens over onderwerpen als migratie en religie.

Digitale Week 2011

17-02-2011

Vandaag had de persvoorstelling “Digitale Week 2011” plaats, een jaarlijkse sensibiliseringscampagne over de digitale kloof. Cindy Franssen gaf er toelichting bij de federale studiedag ter zake die zij mee organiseert op 25 februari. Lees verder, schrijf in voor de studiedag

Politieke geloofwaardigheid herstellen

13-02-2011

In de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken groeit een consensus over de verschillende wetsvoorstellen van Dirk Claes en Jan Durnez die de politieke geloofwaardigheid willen versterken. De Zevende Dag van vandaag besteedde er uitgebreid aandacht aan. Herbekijk, herlees ook het interview in ampersand

In de bloemetjes

01-02-2011

De Vereniging van Ereparlementairen van CD&V vierde in de Senaat de 85ste verjaardag van haar voorzitster oud-Kamerlid Godelieve Devos. Reeds 25 jaar leidt zij de vergadering. Partijvoorzitter en senator Wouter Beke zette haar in de bloemetjes.

Wasmachine in de maak!

01-02-2011

KVLV schenkt via Trias NGO vijf handwasmachines aan haar Guinese partner FOP. Tijdens de overhandiging vandaag van het nodige geld hielden Sabine de Bethune, voorzitster Trias en Monique Swinnen, voorzitster Landelijke Thuiszorg met zo’n machine een verzorgende wasbeurt. Lees verder

Mensenrechten Iran

25-01-2011

Op de internationale conferentie te Brussel van de Iraanse oppositiebeweging PMOI klaagde Dirk Claes de aanhoudende schending van de mensenrechten aan. Lees verder

Millenniumdoelstellingen

25-01-2011

De werkgroep Parlementairen voor de millenniumdoelstellingen organiseerde een seminarie over reproductieve gezondheid in tijden van crisis. Sabine de Bethune hield de inleiding.

Word écht rijk

22-12-2010

Bond Zonder Naam (BZN) stelde vandaag in Brussel de campagne “Word écht rijk” voor. In vijf jaar tijd wil BZN een concreet en duurzaam proces ontwikkelen om mensen gelukkiger maken. Peter Van Rompuy is één van de ambassadeurs van de campagne. Lees verder

Wouter Beke CD&V-voorzitter

22-12-2010

Wouter Beke is de nieuwe algemene voorzitter van CD&V. Hij werd met liefst 98,7% van de 25.065 uitgebrachte stemmen verkozen. De senaatsfractie feliciteert onze nieuwe voorzitter met zijn schitterende verkiezingsresultaat en wenst hem alle goeds en steun toe. Lees verder, klik hier voor zijn maidenspeech, herbekijk het VRT-item

Sabine de Bethune krijgt zilveren klaproos

15-12-2010

Samen met 15 andere vrouwen werd Sabine de Bethune gehuldigd als vredesvrouw 2010. Met deze campagne wil het Platform 1325, de Nederlandstalige Vrouwenraad en het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen vrouwen voor het voetlicht plaatsen die zich inzetten voor vrede, verzoening en vrouwenrechten.

Minimuminkomen en armoedebestrijding

07-12-2010

De voorzitters van de commissies Sociale Aangelegenheden en Volksgezondheid van Kamer en Senaat nodigden hun collega-voorzitters uit de EU-lidstaten uit voor een conferentie over armoede- bestrijding. Dit in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap. Dirk Claes verwelkomde de gasten en leidde het debat in over de relatie tussen het minimuminkomen en armoedebestrijding. Lees zijn toespraak

Geweld tegen vrouwen

26-11-2010

Sabine de Bethune bracht in het Hilton Hotel in Brussel de slotspeech op de conferentie in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap over geweld tegen vrouwen.

Vrouwen in senior positions

22-11-2010

De Senaat organiseerde in het kader van het Belgische EU-voorzitterschap een conferentie met de voorzitters van de commissies voor Gelijke Kansen van de parlementen van de EU. Thema: de ondervertegenwoordiging van vrouwen in senior positions. Cindy Fanssen leidde een debat. Sabine de Bethune formuleerde de conclusies. Lees verder 

Instituut voor de toekomst

09-11-2010

Op een debat in het Paleis der Academiën te Brussel n.a.v. de voorstelling van het boek "Toekomstmakers" pleitte Peter van Rompuy ervoor om een instituut voor de Toekomst op te richten dat scenario's moet opstellen over hoe de toekomst van België en Vlaanderen er moet uitzien. Lees verder

Rookvrije horeca

31-10-2010

De FOD Volksgezondheid pleit ervoor om een algemene rookregeling versneld in te voeren. De FOD baseert zich daarbij op zeer uitvoerig terreinonderzoek. Dirk Claes steunt dit pleidooi en diende een wetsvoorstel in om de uitzonderingen uit de huidige wet te schrappen en snel te komen tot een algemene rookvrije horeca. Hij ging hierover in debat in De 7de Dag (VRT). Herbekijk, klik hier voor het rapport van de FOD Volksgezondheid 

Actieplan tegen loonkloof

25-10-2010

Vrouw&Maatschappij en Femmes cdH stelden samen een actieplan tegen de loonkloof voor. Morgen heeft de informele top plaats van de EU-ministers van Gelijke Kansen in het kader van het Belgische voorzitterschap. Lees verder

Reporters uit Zuienkerke

21-10-2010

Jan Durnez antwoordde op vraagjes van de leerlingen van de basisschool van Zuienkerke. Zij bezochten het parlement via het aanbod van de educatieve dienst van BELvue.

VN-wereldbevolkingsrapport 2010

20-10-2010

In Résidence Palace werd het wereldbevolkingsrapport 2010 van het Wereldbevolkingsfonds (UNFPA) voorgesteld. Het rapport valt samen met de tiende verjaardag van VN-resolutie 1325 deze maand. Sabine de Bethune lichtte het belang van de resolutie toe en de uitdagingen waarvoor we staan.

STOP genitale verminking en seksueel geweld in Afrika

22-10-2010

Vandaag had in de senaat o.l.v. Sabine de Bethune een internationale conferentie plaats over genitale verminking en seksueel geweld tegen vrouwen in gewapende conflicten in Afrika. De ruim 200 deelnemers, waaronder een 50-tal parlementsleden uit 26 Afrikaanse landen, maakten als statement samen het internationale STOP-gebaar ter ondersteuning van de VN-campagne ter bestrijding van seksueel geweld tijdens gewapende conflicten. Lees verder

Kerkbelasting?

17-10-2010

Rik Torfs ging in De 7e Dag (VRT) in debat over het voorstel om erkende erediensten en de georganiseerde vrijzinnigheid in de toekomst op een andere wijze te financieren dan vandaag. Herbekijk

 

 

Armoedebestrijding

15-10-2010

De interparlementaire werkgroep ‘Vierde Wereld, Sociale inclusie’ organiseerde in de Senaat zijn jaarlijkse colloquium rond armoedebestrijding. Onder het voorzitterschap van o.a. Cindy Franssen namen een aantal experten namen het woord om de problematiek en de uitdagingen te schetsen. Meer info

 

Kleuteronderwijs, dat telt!

14-10-2010

Plan België nodigde een tiental parlementsleden, o.a. Sabine de Bethune en Steven Vanackere, uit in het Warandepark om een gigantische klasfoto te onthullen. Daarop staan zij afgebeeld in hun kleutertijd. De ngo vraagt sinds geruime tijd meer aandacht voor kleuteronderwijs in het Belgische en internationale beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Themadag armoede

12-10-2010

Op de themadag "Veelvormige armoede, meervoudige aanpak" van de CD&V-senioren nam Cindy Franssen deel aan de discussie over de verschillende aspecten en dimensies van armoede. Ze gaf ook toelichting bij het Belgische armoedebestrijdingsbeleid op alle niveaus.  

 

Begin parlementair jaar

12-10-2010

Vandaag, zoals de traditie het wil op de tweede dinsdag van oktober, startte het nieuwe parlementaire jaar. De Senaat stemde het wetsontwerp tot herziening van het Beneluxverdrag. Andere agendapunten waren: de herbevestiging van het bestuur van de Senaat en een aantal andere benoemingen en de in memoriams voor Daniel Ducarme, minister van Staat en voor Berni Collas die tot begin dit jaar senator was.

Toezicht op inlichtingendiensten

01-10-2010

Op 29 en 30 september en 1 oktober vond in de Senaat de 6de Conferentie plaats van de Commissies van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de EU-lidstaten. Dirk Claes zat enkele debatten voor. Hugo Vandenberghe was één van de gastsprekers. Lees de slotverklaring

 

Fractiedagen

15-09-2010

Elk jaar in september houdt CD&V fractiedagen. Dit jaar vonden die plaats in Kortrijk. Er werd ook passend afscheid genomen van de uittredende senatoren. Lees verder

 

 

Parlementaire commissie seksueel misbruik in gezagsrelaties

14-09-2010

CD&V wil dat de problematiek van seksueel misbruik in een gezagsrelatie ook parlementaire opvolging krijgt. Senatoren Wouter Beke en Rik Torfs en ministers Stefaan De Clerck en Jo Vandeurzen lichtten dit toe op een persconferentie. Lees de perstekst, herbekijk het verslag op het VRT-journaal en het debat in De 7de Dag

 

10 jaar VN-resolutie 1325

09-09-2010

De 10de verjaardag van de VN-Veiligheidsresolutie 1325 werd op Europees topniveau herdacht in Brussel. Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en Catherine Ashton, de Europese Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, openden de conferentie. Sabine de Bethune modereerde het panelgesprek rond peacekeeping. Radio 1 interviewde haar achteraf over hoe het nu verder moet. Lees verder

Gezondheidszorg in Burundi

07-09-2010

Sabine de Bethune organiseerde als coördinatrice van CD&V@Work Noord-Zuid een rondetafelgesprek met Réginald Moreels. De gewezen minister en senator bracht een boeiende getuigenis over zijn werk in Burundi, nl. de uitbouw van de basisgezondheidszorg, en over de situatie en uitdagingen van het land na de recente verkiezingen.

Gecoöpteerde senatoren leggen eed af

20-07-2010

Nadat op 6 juli de 40 rechtstreeks verkozen senatoren en op 13 juli de 21 gemeenschapssenatoren de eed aflegden, was het vandaag tot slot de beurt aan de 10 gecoöpteerde senatoren. Voor onze fractie legde Peter Van Rompuy de eed af. Lees verder

 

Gemeenschapssenatoren leggen eed af

13-07-2010

Vandaag legden de gemeenschaps- senatoren hun eed af in de Senaat. Zij vertegenwoordigen de drie gemeenschappen van ons land op het federale niveau. Jan Durnez en Cindy Franssen blijven de CD&V-gemeenschapssenatoren. Lees verder

 

Rechtstreeks verkozen senatoren leggen eed af

06-07-2010

Op 6 juli legden de rechtstreeks verkozen senatoren hun eed af in de Senaat. Voor onze fractie waren dat Sabine de Bethune, Wouter Beke, Dirk Claes en Rik Torfs. Lees verder

 

 

Vier generaties CD&V’ers over hun partij

27-06-2010

De Zevende Dag (VRT) interviewde uitvoerig Wouter Beke, Rik Torfs, Etienne Schouppe en Pieter Marechal over de toekomst van onze partij na de federale verkiezingen van 13 juni. Herbekijk

 

 

VN-donorconferentie

17-06-2010

Sabine de Bethune vertegenwoordigde amper drie dagen na haar herverkiezing in Stockholm ons land tijdens de donorconferentie van de UN Action Against Sexual Violence in Conflict

Lees verder

 

SCHRIJF IN OP ONZE
E-BRIEF!