Karin Brouwers
Sabine de Bethune
Cindy Franssen
Brigitte Grouwels
Joris Poschet
Steven Vanackere
Peter Van Rompuy
Johan Verstreken
Persbericht
Sabine de Bethune: "Dierenrechten versterken door grondwettelijke verankering"
(16-06-2017)

Senatrice Sabine de Bethune (CD&V) heeft een voorstel ter herziening van Grondwetsartikel 7bis klaar. Volgens het huidige artikel moeten de federale staat en de deelstaten duurzame ontwikkeling nastreven binnen hun respectievelijke bevoegdheden. De Bethune wil daar nu ‘de zorg voor dieren als wezens met gevoel’ aan toevoegen.

“Revolutionair is dit voorstel niet. Het Europese Werkingsverdrag (VWEU) uit 2007 nam deze doelstelling reeds op. Mijn voorstel neemt dat nu over. Indien de aanvulling van dit Grondwetsartikel realiteit wordt, sluit ons land zich aan bij o.a. Duitsland dat in 2002 de zorg voor dieren al opnam in haar constitutie”, aldus Senatrice de Bethune.
Dierenwelzijn stond de voorbije periode meermaals hoog op de politieke agenda. In Vlaanderen was er grote verontwaardiging over de wantoestanden in een Tielts slachthuis. De Waalse Regering van haar kant keurde recent een voorontwerp van decreet goed met het doel dieren te erkennen als ‘wezens met gevoel’. Daarnaast namen de parlementen in beide deelstaten concrete initiatieven om het onverdoofd slachten van een regelgevend kader te voorzien. Ook Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets is bijzonder actief in het domein van dierenwelzijn.

“De aandacht voor dierenwelzijn in onze deelstaten, verdient een grondwettelijk sluitstuk”, zo licht de Bethune haar voorstel toe. “De Belgische Grondwet verbindt alle overheden in ons land. Een dergelijke verankering heeft als gevolg dat de overheden in ons land in de uitoefening van hun bevoegdheden geen beslissingen kunnen nemen die strijdig zijn met dierenwelzijn. Het streven naar duurzame ontwikkeling staat al in artikel 7bis van de Grondwet. De aanvulling van dit artikel met de erkenning van dieren als wezen met gevoel, zorgt voor een bijkomend maatschappelijk evenwicht tussen mens en natuur. Op die manier kan dit voorstel beschouwd worden als een nieuwe stap in het evolutieve proces dat elke maatschappij doormaakt”, aldus Sabine de Bethune.

Lees meer:

http://www.vilt.be/dieren-als-wezens-met-gevoelens-opnemen-in-de-grondwet

http://www.gaia.be/nl/nieuws/dieren-grondwet


Terug naar het overzicht
SCHRIJF IN OP ONZE
E-BRIEF!