Karin Brouwers
Sabine de Bethune
Cindy Franssen
Brigitte Grouwels
Joris Poschet
Steven Vanackere
Peter Van Rompuy
Johan Verstreken
Persbericht
Cindy Franssen: "Nu nadenken over patiŽntenrechten binnen een mHealth-context"
(12-05-2017)

Waarborgen nodig voor patiŽntenrechten, kwaliteit, interoperabiliteit en privacy

AUTHOR:
Antal Hollosi

BRUSSEL 12/05/2017 13:44 (BELGA)
Mobile Health (mHealth) heeft het potentieel om de zorgpraktijk te transformeren en te vernieuwen, maar daarvoor is een kader nodig om de nodige waarborgen te garanderen inzake patiŽntenrechten, kwaliteit, interoperabiliteit en privacy. Dat is de kern van het informatieverslag over de noodzakelijk samenwerking tussen de federale overheid en de gemeenschappen in de gezondheidszorg en mHealth, dat vrijdag in de Senaat werd goedgekeurd.

Het Informatieverslag kwam er op initiatief van Martine Taelman (Open Vld) en Jacques Brotchi (MR). In 77 aanbevelingen biedt het een ethisch en praktisch kader aan waarbinnen mHealth toepasbaar kan worden gemaakt. Via diverse zeer concrete aanbevelingen wordt een duidelijk kader aangeboden waarbinnen al deze technologische ontwikkelingen en toepassingen kunnen worden uitgerold. Niet alleen op ethisch vlak worden duidelijke richtsnoeren uitgewerkt maar ook inzake de regelgeving inzake aansprakelijkheid, de terugbetaling en de toegankelijkheid worden aanbevelingen gedaan. Er wordt ook gepleit voor een onafhankelijk orgaan dat kwaliteitslabels controleert en toekent.

mHealth biedt enorme kansen zowel voor de patiŽnt als voor de samenleving daar de toepassing ook de kostprijs van de ziektezorg kan drukken. Het betreft bij uitstek een gedeelde bevoegdheid waarbij ook Vlaanderen rechtstreeks betrokken partij is. Taelman verwijs naar de conceptnota rond mHeath die het Vlaams parlement goedkeurde. Hierin wordt een dubbele aanpak bepleit: de beleidslijnen en doelstellingen van Flanders' Care moeten decretaal worden verankerd en deze doelstellingen moeten ook worden overgenomen in reeds goedgekeurde decreten. Hier liggen veel kansen die mits een flankerend beleid een echte economische groeimotor kan worden, aldus Taelman, die Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen opriep snel werk te maken van de mHealth-decreten.

Voor Cindy Franssen (CD&V) biedt mHealth heel wat mogelijkheden, maar ze benadrukte dat het belang van de patiŽnt centraal moet staan. mHealth-applicaties zijn een hulpmiddel voor de zorgverstrekker, maar die laatste blijft centraal. mHealth moet ook complementair zijn aan het menselijk contact tussen patiŽnt en zorgverstrekker. Ze wees er ook op dat uit de hoorzittingen bleek dat slechts 6 procent van de apps aan de privacywetgeving beantwoordde. Miranda Van Eetvelde had lof voor het luik vaststellingen van het verslag.


Terug naar het overzicht
SCHRIJF IN OP ONZE
E-BRIEF!