Karin Brouwers
Sabine de Bethune
Cindy Franssen
Brigitte Grouwels
Joris Poschet
Steven Vanackere
Peter Van Rompuy
Johan Verstreken
Persbericht
Steven Vanackere stelde in het Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden vragen over de houding van BelgiŽ bij de onderhandelingen.
(13-07-2015)

"Kunt u ons verzekeren dat BelgiŽ zijn historische, sterke middenpositie in het Europese overleg de laatste dagen niet heeft verlaten, ook al verklaart een deel van de (internationale) pers het omgekeerde? Kunt u ons verzekeren dat we blijvend, zoals in het verleden, geijverd hebben voor een compromis dat orthodoxie en verantwoordelijkheidszin combineert met solidariteit en echte perspectieven voor het Griekse volk? We hebben ons in het verleden als Belgen nooit geprofileerd als onverzettelijke hardliners; dat leverde ons altijd veel invloed op bij de andere lidstaten en bij de Europese instellingen zelf. Ik zou willen dat u ons kunt verzekeren dat dit de laatste dagen niet anders was." vroeg senator Vanackere aan premier Michel.

De premier ontkende dat hij, zoals in enkele buitenlandse kranten beweerd werd, tot het kamp van de hardliners in de onderhandelingen behoorde. "Ik waardeer helemaal niet wat er in sommige kranten is geschreven. Er was een klare lijn in de federale regering: steun voor een Griekenland binnen de eurozone. Deze positie bleef altijd gebaseerd op solidariteit en verantwoordelijkheid. En ja, ik heb daarbij gepoogd om een nuttige rol te spelen met het oog op het vinden van een compromis."


Terug naar het overzicht
SCHRIJF IN OP ONZE
E-BRIEF!