Karin Brouwers
Sabine de Bethune
Cindy Franssen
Brigitte Grouwels
Joris Poschet
Steven Vanackere
Peter Van Rompuy
Johan Verstreken
Persbericht
Tweede informatieverslag gestemd in de Senaat
(29-05-2015)

Met ruime meerderheid is deze namiddag, mede onder impuls van Steven Vanackere, het tweede informatieverslag in de Senaat goedgekeurd. Dit informatieverslag bevat 61 aanbevelingen om de omzetting van EU-recht in Belgisch recht te verbeteren. Weinig mensen beseffen dat er meer inbreukprocedures lopen tegen ons land - stichtend lid van de EU - dan het Europees gemiddelde.

Bij de aanbevelingen vinden we onder meer een aansporing terug voor de leden van de federale en de deelstaatparlementen om zo nodig zelf initiatief te nemen tot omzetting van de Europese richtlijnen. Ook ziet de Senaat graag in elke regering een excellentie die de coŲrdinatie van de naleving van de Europese verplichtingen onder zijn hoede neemt. Dit moet onder meer leiden tot een betere planning van het implementatieproces met bijvoorbeeld verwittigingen omtrent deadlines, die er staan aan te komen.

Als Europese richtlijnen moeilijk worden omgezet in nationale wetgeving heeft dat ook te maken met hun soms moeilijke toepasbaarheid. De senators pleiten daarom voor een goede communicatie tussen onze regionale en landelijke instanties enerzijds en de Europese autoriteiten anderzijds, zowel bij de voorbereiding van Europese regelgeving als tijdens het proces van de omzetting. Communicatie op de verschillende niveaus in ons land is eveneens een voorwaarde voor een foutloos parcours, gezien de dikwijls verspreide bevoegdheden.

De CD&V fractie is zeer te spreken over het geleverde werk, waarmee de Senaat een nieuwe stap zet om de groep van de non-believers in zijn bestaansrecht te doen slinken. De CD&V-senatoren hopen dat de aanbevelingen snel leiden tot een betere score op de Europese rankings.

meer info


Terug naar het overzicht
SCHRIJF IN OP ONZE
E-BRIEF!