Karin Brouwers
Sabine de Bethune
Cindy Franssen
Brigitte Grouwels
Joris Poschet
Steven Vanackere
Peter Van Rompuy
Johan Verstreken
Persbericht
Regering staat zonder enige daadkracht tegenover Antwerps straatgeweld
(29-11-2002)

‘Ik heb al enige tijd aan het parket-generaal in Antwerpen gevraagd om een nauwkeurig onderzoek te doen naar de daden van de Arabisch-Europese Liga. Weet u dat ik vandaag heb moeten vernemen dat de bundel die ik heb gericht aan de procureur-generaal in Antwerpen nog niet eens bij de procureur des konings in Antwerpen is toegekomen!’ Dat was het verbolgen antwoord van minister van justitie Marc Verwilghen op een mondelinge vraag van CD&V-senatrice Mia De Schamphelaere aangaande de acties die er worden ondernomen om na te gaan in welke mate de militanten van de AEL kunnen aangepakt worden op grond van de wetgeving aangaande privé-milities.


‘De huidige meerderheid regeert nu al verschillende jaren met een aankondigingseffect,’ zegt CD&V-senatrice Mia De Schamphelaere. ‘Telkens weer krijgen we te horen dat er grootse daden zullen worden gesteld, maar uiteindelijk blijft het altijd bij woorden. De regering kondigt maatregelen aan tegen het geweld dat er vandaag in de Antwerpse straten heerst maar uit de woorden van minister van justitie Marc Verwilghen blijkt dat we vandaag nog altijd nergens staan.’

Mia De Schamphelaere wilde vandaag in de plenaire zitting van de senaat van de minister van justitie weten in welke mate de wet op de privé-milities een bruikbaar wettelijk instrument is om de aangekondigde controles van de AEL op Antwerpse politiepatrouilles aan te pakken. De minister antwoordde dat hij van zijn positief injunctierecht gebruik had gemaakt om de procureur-generaal van Antwerpen de opdracht te geven om een onderzoek te openen naar de handel en wandel van de AEL en eventueel ook vervolging in te stellen. ‘Uiteraard dienen eerst de bevindingen van dit onderzoek te worden afgewacht,’ zo voegde hij eraan toe.

Minister Verwilghen gaat ervan uit dat pas naar aanleiding van een eventuele behandeling door een rechtbank zal blijken of er enige wetgevende lacune bestaat die niet zou toelaten om eventuele strafrechterlijke feiten te beoordelen. ‘De situatie is dermate explosief uitgegroeid en afwachten of een bepaalde bestaande wetgeving toepasbaar is kan nu niet meer,’ vindt Mia De Schamphelaere. ‘We gaan toch niet wachten tot voor een rechtbank zal blijken dat het bestaande wettelijke arsenaal niet toereikend is. Als de wet uit 1934 op de privémilities niet toereikend is, dan moet daar zo snel mogelijk aan gesleuteld worden.’

Minister Verwilghen beklemtoonde in de plenaire zitting van de senaat aanvankelijk dat voorlopig in ieder geval gerechtelijk gesproken alles onder controle was: ‘Aan mijn verzoek overeenkomstig het positief injunctierecht is opvolging gegeven. Dat wil zeggen dat door de procureur-generaal het dossier en de instructie is overgemaakt geweest aan de procureur des konings te Antwerpen. En ik kan u bevestigen dat de procureur des konings volop met de zaak bezig is, en ik neem aan dat hij dit op een ernstige wijze zal doen.’

Geďrriteerd omdat senatrice De Schamphelaere bleef aandringen op concrete actie, ontkrachtte Verwilghen zelf het rooskleurige scenario dat hij eerst had opgedist: ‘Ik heb al enige tijd aan het parket-generaal in Antwerpen gevraagd om een nauwkeurig onderzoek te doen naar de daden van de Arabisch-Europese Liga. Weet u dat ik vandaag heb moeten vernemen dat de bundel die ik heb gericht aan de procureur-generaal in Antwerpen nog niet eens bij de procureur des konings in Antwerpen is toegekomen!’

‘Het is andermaal duidelijk geworden hoe de huidige regering geen enkele zaak nog in handen heeft,’ oordeelt Mia De Schamphelaere. ‘Er worden altijd luide beloftes gedaan en in de praktijk komt er nergens wat van terecht. Het is overigens schandalig dat een minister van justitie binnen een tijdsbestek van 5 minuten twee verschillende waarheden opdist. Elke geloofwaardigheid van de gezagsdragers in dit land wordt daarmee op de helling gezet.’

Mia De Schamphelaere kondigde ook aan dat CD&V binnenkort een wetsvoorstel zal indienen ter verfijning van de bestaande wet op de privémilities. ‘Iemand moet actie ondernemen en als we op de regering moeten wachten, dan mag het intussen duidelijk zijn dat er niets van in huis komt.


Terug naar het overzicht
SCHRIJF IN OP ONZE
E-BRIEF!