Karin Brouwers
Sabine de Bethune
Cindy Franssen
Brigitte Grouwels
Joris Poschet
Steven Vanackere
Peter Van Rompuy
Johan Verstreken
2006-2007

Internationale Vrouwendag in de Senaat

08-03-2007

Vandaag werd Internationale Vrouwendag in de Senaat gevierd met de conferentie “Moederlevens redden, een sleutel tot ontwikkeling”. Verschillende leden van het Adviescomité Gelijke Kansen, waaronder Sabine de Bethune en Elke Tindemans, zullen de aanbevelingen die vandaag door ondermeer ITG en UNFPA werden voorgesteld, op de politieke agenda plaatsen door ze te vertalen in een Senaatsresolutie (Wetgevingsstuk nr 3-2091/1) over de gezondheid van moeders in ontwikkelingslanden.

Conferentie Corporate Governance

28-02-2007

Onder ruime belangstelling vond de conferentie 'Corporate Governance' plaats.

Bezoek aan Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen

03-02-2007

Senator Hugo Vandenberghe,voorzitter van de commissie van Justitie, Vlaams Parlementslid Johan Sauwens en Ceder-directrice Isabelle Dupré werkten een zeer interessant programma af. Ze gingen in overleg met enkele plaatselijke parlementsleden. Met staatssecretaris Mertes en justitieminister Müller-Piepenkötter ging het gesprek over de wijze waarop in Duitsland het federale systeem functioneert en de justitie-politiek op de verschillende statelijke niveaus wordt ontwikkeld.

klik door voor het verslag

Valentijn met bittere nasmaak

14-02-2007

 Vrouw & Maatschappij hield een actie in het parlement net voor de stemming van de nieuwe echtscheidingswet. Het principe van de schuldloze echtscheiding is goed, maar de nieuwe alimentatieregeling is nadelig voor vrouwen en sluit nieuwe vechtscheidingen niet uit, integendeel.

lees meer in het persbericht

Tegen doodstraf in Libië

18-01-2007

CD&V-senatrice Sabine de Bethune steunt de petitie van de Nationale Vereniging van Belgische Verpleegkundigen tegen de doodstraf en voor de vrijlating van 5 Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts in Libië. Ze werden valselijk beschuldigd van het toedienen van het HIV-virus aan kinderen in een ziekenhuis. De petitie werd voorgesteld in het parlement en wordt vrijdag 19 januari 2007 overhandigd aan de Libische ambassadeur in Parijs.

lees hier de resolutie
lees hier de e-brief (pdf)

Een nieuw gezicht in de Senaat

07-12-2006

Op donderdag 7 december legde Elke Tindemans de eed af als nieuw senator.

Het beste moet nog komen

22-11-2006

Marc Van Peel te gast in het radioprogramma 'Het beste moet nog komen' bij Friedl' Lesage.
klik door naar herbeluister

Toekomstig senator

20-10-2006

De opvolgster van Erika Thijs wordt vanaf 1 december Elke Tindemans, sinds 2001 actief als gemeenteraadslid in Edegem. Elke Tindemans engageert zich ook binnen ACV en ACW. Haar politieke aandacht gaat vooral naar gelijke kansen, onderwijs en gezondheidszorg. Wij heten Elke Tindemans van harte welkom.

Uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen en provincieraadsverkiezingen 8 oktober 2006, de kiezer heeft beslist

uitslagen van onze SENATOREN

uitslagen van onze MEDEWERKERS

 

Uit een globaal overzicht van alle Vlaamse gemeenten van de VRT blijkt dat CD&V/NVA met 31% de grootste partij is in Vlaanderen

WIJ DANKEN U VOOR HET VERTROUWEN!!

Drie CD&V-senatoren volgen de Congolese verkiezingen

30-07-2006

Als sluitstuk van het vredesproces in de DRC vonden sinds vele decennia de eerste democratische presidents- en parlementsverkiezingen op 30 juli plaats. De CD&V-senatoren Sabine de Bethune, Erika Thijs en Wouter Beke volgenden als waarnemers van de internationale gemeenschap in opdracht van AWEPA (de Europese Parlementsleden voor Afrika) en de Senaat het verloop van deze verkiezingen ter plaatse.

50 jaar Europese Unie, debat met Jacques Delors, voormalig E.U.-Commissievoorzitter

16-03-2007

Vijftig jaar geleden werden de Verdragen van Rome ondertekend die de basis vormen voor de Europese Grondwet waarover nu werd gediscussieerd.

Om het belang van deze vijftigste verjaardag te onderstrepen organiseerde de Senaat een debat tussen voormalig E.U.-Commissievoorzitter Jacques Delors, Belgische politici en een publiek 250 krantenlezers.

Voorstelling boek Wouter Beke

28-02-2007

Wouter Beke heeft zijn boek 'De mythe van het vrije ik' voorgesteld.

Voor meer informatie: www.demythe.be of www.wouterbeke.be

 

Een levensloopbeleid voor gezinnen

16-02-2007

Sabine de Bethune opent de studiedag van CEDER met als thema 'een levensloopbeleid voor gezinnen'. De randvoorwaarden voor een levensloopbeleid, met name koopkracht, ondersteuning en tijd worden onder de loep genomen.

Nieuwe Senaat in Kinshasa geïnstalleerd

03-02-2007

Zaterdag 3 februari 2007 werd in Kinshasa de nieuwe Senaat plechtig geïnstalleerd. Drie leden van het Bureau van de Belgische Senaat waren daarbij aanwezig: Senaatsvoorzitster Anne-Marie Lizin en de Fractievoorzitsters Sabine de Bethune en Christine Defraigne.

Vrouwenkracht is Vredesmacht

21-12-2006

vlnr. Jennie Vanlerberghe, Tessa Vermeiren, Jeanne Devos, Sabine de Bethune

Op 21 december werd de actiewebsite www.vrouwenkracht.net opgestart, teken de petitie

NOORD-ZUID FORUM

16-12-2006

Sabine de Bethune, voorzitster Forum, Zr. Jeanne Devos en Miet Smet, minister van Staat

klik door naar de perstekst

klik door naar de sfeerbeelden

Afscheid Erika Thijs

30-11-2006

Op donderdag 30 november nam Erika Thijs afscheid van de Senaat, ze wordt lid van de deputatie in Limburg

Gedachtewisseling met Maryam Rajavi

24-10-2006

Sabine de Bethune ontving samen met Erika Thijs, Mia De Schamphelaere en andere collega's van de commissie Buitenlandse Zaken mevrouw Maryam Rajavi, voorzitster van de National Council of Resistance of Iran, de oppositie in ballingschap. Zij pleitte voor een democratische beweging vanuit de Iraanse bevolking.

Erika Thijs naar deputatie in Limburg

20-10-2006

Erika Thijs wordt door CD&V voorgedragen als nieuw lid van de Deputatie in de provincie Limburg vanaf 1 december 2006.

 

Ontvangst in de Senaat

02-10-2006

Sabine de Bethune ontvangt samen met senaatsvoorzitster Anne-Marie Lizin, Malloch Brown, adjunct secretaris-generaal van de VN

Millenniumdoelstellingen

15-09-2006

Sabine de Bethune steunt de actie van 11.11.11 die aan het parlement vraagt om de opvolging van de acht millenniumdoelstellingen een vaste plaats te geven op de parlementaire agenda. CD&V wil een concretere invulling van het Belgisch engagement.

Geen mensenrechtenschendingen in naam van de terreurbestrijding

11-09-2006

Vijf jaar na de gruwelijke aanslagen van 9 september 2001 hebben enkele Belgische parlementsleden waaronder senatrice Sabine de Bethune samen met een aantal NGO's de ondergraving van de mensenrechten en de burgerlijke vrijheden in het kader van de strijd tegen het terrorisme aangeklaagd. Daarom pleiten de parlementsleden voor een geïntegreerde aanpak via juridische instrumenten, dialoog, ontwikkeling en preventie.  

SCHRIJF IN OP ONZE
E-BRIEF!