Karin Brouwers
Sabine de Bethune
Cindy Franssen
Brigitte Grouwels
Joris Poschet
Steven Vanackere
Peter Van Rompuy
Johan Verstreken
Werking Fractie
Jean-Luc Dehaene

De senatoren zijn ingedeeld in fracties. Een fractie groepeert alle senatoren die tot dezelfde politieke partij horen.

 

De CD&V-fractie in de Senaat telt 8 senatoren. Zij komt minstens eenmaal per week bijeen. Tijdens deze vergaderingen worden taken verdeeld, standpunten ingenomen en verslag uitgebracht over de commissiewerkzaamheden.

 

De fractie wordt geleid door de fractievoorzitter.

De fractiecoördinator staat de fractievoorzitter bij in deze taak en leidt de interne organisatie van de fractie in goede banen. Het fractiesecretariaat verzorgt de logistieke ondersteuning van de fractie.

 

De wetenschappelijke medewerkers en de documentalist bezorgen de senatoren alle nuttige informatie voor hun werk, bereiden de commissievergaderingen voor, bestuderen de besproken thema’s, schrijven nota’s en leveren voorbereidend wetgevend werk. Zij specialiseren zich in een bepaald domein en volgen de gebeurtenissen in de betrokken commissie op de voet.

 

De dienst pers- en communicatie staat de senatoren bij in hun perscontacten en ontwikkelt initiatieven om hun parlementaire werk bij een breed publiek bekend te maken. (site, e-brief, brochures,...)

 

Het fractiesecretariaat is te bereiken op het telefoonnummer 02/501 75 45. 

SCHRIJF IN OP ONZE
E-BRIEF!