Karin Brouwers
Sabine de Bethune
Cindy Franssen
Brigitte Grouwels
Joris Poschet
Steven Vanackere
Peter Van Rompuy
Johan Verstreken
Werking Senaat

Wie zetelt in de Senaat?

Vanaf de federale parlementsverkiezingen van 2014 wordt de Senaat samengesteld uit 50 senatoren die uit de deelstaatparlementen (gemeenschappen en gewesten) komen en 10 geco÷pteerde senatoren.Voor de deelstaatsenatoren betreft het 29 senatoren aangeduid door het Vlaams Parlement, 10 senatoren aangeduid door het Parlement van de Franse Gemeenschap, 8 senatoren aangeduid door het Waals Parlement, 2 senatoren aangeduid door de Franse taalgroep in het Brussels Parlement en 1 senator aangeduid door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. De 10 geco÷pteerde senatoren (6 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen) worden aangeduid op basis van de verkiezingsresultaten voor de Kamer. Doorblader hier ook de brochure over de nieuwe Senaat.

Wat is de opdracht van de Senaat?

Als gevolg van de 6de staatshervorming worden de meeste senatoren vanaf 25 mei 2014 door de parlementen van de gemeeschappen en gewesten aangeduid. Ze nemen deel aan de federale besluitsvorming en behartigen hierbij de belangen van de deelstaten.

 

De nieuwe Senaat heeft voornamelijk de volgende taken:

 

Wetgeving

 

De Senaat is, samen met de Kamer, ten volle bevoegd voor de Grondwet en de wetgeving over de organisatie en de werking van de federale staat en van de deelstaten. Naargelang de soort wet zijn verschillende procedures mogelijk.

 

Informatieverslagen

 

De Senaat kan ook informatieverslagen opstellen, in het bijzonder wanneer een regel invloed heeft op die van een ander bevoegdheidsniveau (Staat, Gemeenschappen, Gewesten).

 

Belangenconflicten

 

Nog steeds in de federale logica, bemiddelt de Senaat in eventuele belangenconflicten tussen de verschillende parlementen van het land.

Internationale parlementaire organisaties

 

Via hun vertegenwoordigers in de Senaat hebben de deelstaten toegang tot internationale parlementaire organisaties. Meer info via : Internationaal

 

Subsidiariteit

 

Net als de andere parlementen waakt de Senaat erover dat de Europese Unie geen initiatief neemt over een thema dat beter op een ander niveau behandeld wordt. Dat is de subsidiariteitstoets.

 

Benoemingen in rechtscolleges

 

De Senaat neemt ten slotte deel aan een aantal benoemingen in hoge rechtscolleges (Grondwettelijk Hof, Raad van State, Hoge Raad voor de Justitie).

Rondleiding in het federaal parlement

Op werkdagen en zaterdagen leiden gidsen groepen van tien tot dertig personen gratis rond.

U vindt hier meer informatie over de rondleiding in het federaal parlement.

SCHRIJF IN OP ONZE
E-BRIEF!